Wet Digester B-440 (เครื่องย่อยสารแบบเปียก)

หน่วยการเผาล่วงหน้าสำหรับการตรวจวิเคราะห์เถ้าถ่าน

Wet Digester B-440 (เครื่องย่อยสารแบบเปียก) เป็นหน่วยการเผาล่วงหน้าทางนิเวศวิทยาสำหรับการตรวจวิเคราะห์เถ้าถ่านในตัวอย่างประเภทต่าง ๆ เลือกจากช่วงอุณหภูมิกว้างสูงถึง 600 °C เพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น ปรับปรุงความสามารถในการทำซ้ำด้วยพื้นที่ลาดเอียงการเผาที่ตั้งโปรแกรมได้

Wet Digester B-440 (เครื่องย่อยสารแบบเปียก)

สามารถทำซ้ำได้

สามารถทำการบันทึกโปรแกรมการทดสอบทั้งอุณหภูมิและระยะเวลาการทดสอบได้อย่างแม่นยำใน Wet Digester B-440 (เครื่องย่อยสารแบบเปียก) สามารถตรวจสอบเถ้าและเถ้าซัลเฟต และการสูญเสียจากการจุดระเบิดด้วยหน่วยเผาล่วงหน้า เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากตัวอย่างเดียว เครื่องมือเป็นไปตามข้อกำหนด U.S. Pharmacopeia <281> และ <733> ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมสูง
สามารถทำซ้ำได้

ปลอดภัย

Wet Digester B-440 (เครื่องย่อยสารแบบเปียก) สามารถดักจับไอกรดทั้งหมดไว้ภายในครอบแก้ว และดักจับไอกรดทั้งหมดด้วย Scrubber K-415 (เครื่องดักจับไอกรด) ไม่มีการกัดกร่อนของตู้ดูดควัน ไม่มีมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ควบคุมเครื่องดักจับไอกรดได้อย่างสมบูรณ์ผ่านเครื่องย่อย
ปลอดภัย

รวดเร็วและยืดหยุ่น

เพิ่มอุณหภูมิการทดสอบของแต่ละตำแหน่งได้อย่างรวดเร็ว มีช่วงอุณหภูมิที่ครอบคลุมสูงสุดถึง 600 °C ใช้ได้กับภาชนะใส่ตัวอย่างครูซิเบิลหลากหลายขนาด
รวดเร็วและยืดหยุ่น

ดาวน์โหลด

ค้นพบเอกสารเพิ่มเติม