BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Với công nghệ Infinite-Technology™, thiết bị Lyovapor™ L-300 lần đầu tiên cho phép thăng hoa liên tục với hai bình ngưng làm sạch và vệ sinh tiệt trùng luân phiên ở -105 °C. Ngoài ra, Infinite-Control™ cho phép kiểm soát toàn bộ quá trình của các thông số liên quan, cũng như thông qua thiết bị di động.

Lyovapor™ L-200

Lyovapor™ L-200 nhỏ gọn cho phép việc sấy đông khô đạt chất lượng cao (-55 °C, 6 kg) với mức độ tự động hóa cao. Infinite-Control™ cho phép dễ dàng tạo phương pháp, nhập dữ liệu, ghi biểu đồ tại thời gian thực và ngưng quá trình bất cứ địa điểm hoặc thời gian nào nếu cần một cách dễ dàng.

Lyovapor™ Software

Phần mềm Lyovapor™ cung cấp Infinite-Control™ cho Lyovapor™ L-200 và Lyovapor™ L-300. Lần đầu tiên, trong kỹ thuật sấy đông lạnh, Thiết kế-nhanh cung cấp một giải pháp đơn giản để lập trình và bắt đầu vận hành. Hơn nữa, còn bao gồm việc theo dõi quá trình theo thời gian thực và các báo cáo có thể tùy chỉnh.

Contact

contact@buchi.com

+63 734 99 99