Filter

Filter

NIR สเปกโตรสโคปี
การกลั่นด้วยไอน้ำ
การทำแห้ง
การย่อย
การระเหยสาร
การสกัด
การห่อหุ้มตัวอย่าง
การเผา

เครื่องมือ: การกลั่นด้วยไอน้ำ

ผลลัพธ์1