01 ก.ย. 2563

Fastest quality control of palm & edible oil with NIR

Learn about how NIR is used for analysis and quality control of palm oil intermediates and final products. See how to optimize your workflows with our free webinar.
  • Type:ตามความต้องการ
Food_Palm_Oil_Flask.tiff
เนื้อหาของการฝึกอบรม

A Cenipalm oil producer and a BUCHI NIR technology expert shared their knowledge on the NIR method and instruments used in the entire palm oil processing workflow. See how NIR can easily save you time and money during production of palm oil and other edible oils.

เป้าหมายการเรียนรู้
  • The NIR method and NIR systems
  • How to use NIR to analyze production intermediates and palm oil products
  • How to use NIR for yield and quality control of palm oil products
วันที่
01 ก.ย. 2563
เวลาสอบ
60 min
สถานที่ตั้ง
Virtual classroom
ราคา
For free
ภาษาของหลักสูตร
English

ขอรับการฝึกอบรม

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

หลักสูตรและการฝึกอบรมที่คล้ายกัน