การระบุปริมาณไขมันในอาหารสัตว์โดยใช้หลักคัลเลอริเมตริกไตเตรชัน

การระบุปริมาณโปรตีนในอาหารสัตว์ตาม ISO 5983-2 and AOAC 2001.11 โดยการย่อยด้วยเม็ดเจลดาห์ลและไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ตามด้วยคัลเลอริเมตริกไตเตรชันโดยใช้ออปโทรด
การระบุปริมาณไขมันในอาหารสัตว์โดยใช้หลักคัลเลอริเมตริกไตเตรชัน
มีการใช้วิธีการที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสำหรับการระบุปริมาณไนโตรเจนและโปรตีนโดยรวมในอาหารสัตว์ตาม ISO 5983-2 และ AOAC 2001.11 ตัวอย่างได้รับการย่อยโดยใช้เม็ดเจลดาห์ล ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ และ KjelDigester K-449 (เครื่องย่อย) การกลั่นและขั้นตอนไตเตรตกรดบอริกดำเนินการโดยใช้ KjelMaster System K-375/KjelMaster System K-376 ซึ่งได้รับการติดตั้งออปโทรดเซ็นเซอร์คัลเลอริเมตริก ตามบรรทัดฐาน มีการใส่สารระบุสีเขียวโบรโมเครซอล/สีแดงเมทิลผสมลงในกรดบอริกเพื่อให้มีการคัลเลอริเมตริกไตเตรชันโดยอัตโนมัติ

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลด

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

Similar Applications