การตรวจวิเคราะห์ไนโตรเจนและโปรตีนในผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

การตรวจวิเคราะห์ไนโตรเจนและโปรตีนในผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ตามวิธีเจลดาห์ล
การตรวจวิเคราะห์ไนโตรเจนและโปรตีนในผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
วิธีการที่เชื่อถือได้สำหรับการตรวจวิเคราะห์ไนโตรเจนและโปรตีนในผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เช่น ซาลามี่ แฮมรมควัน และไส้กรอกเนื้อต้มตาม AOAC 981.10 ได้แสดงไว้ด้านล่าง [1] ตัวอย่างจะถูกย่อยโดยใช้ KjelDigester K-449 (เครื่องย่อย) การกลั่นและการไตเทรตกรดบอริกดำเนินการโดยใช้ KjelMaster System K-375 / K-376 (ชุดเครื่องกลั่นและเครื่องถ่ายโอนตัวอย่าง) เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานสากล [1] วิธีการวัดของการไตเทรตกรดบอริกจะใช้หลักการคัลเลอริเมตริก ดังนั้น จึงเพิ่มอินดิเคเตอร์ผสมที่สอดคล้องกับ Sher ลงในสารละลายกรดบอริก และ KjelMaster K-375 (เครื่องกลั่น) ได้ติดตั้งเซ็นเซอร์คัลเลอริเมตริก การผสมผสานระหว่าง KjelDigester (เครื่องย่อย), KjelMaster System K-375 / K-376 (ชุดเครื่องกลั่นและเครื่องถ่ายโอนตัวอย่าง) และโหมดการไตเทรต "ออนไลน์" แบบใหม่จะเพิ่มปริมาณตัวอย่างสูงสุด 120 ตัวอย่างต่อวันทำงาน (9 ชั่วโมง)

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลด

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

Similar Applications