การตรวจสอบคุณภาพ: อาหารจากพืช

ในโปสเตอร์นี้ แสดงบทความสรุปของความรู้ที่จำเป็นในการวิเคราะห์อาหารจากพืช ซึ่งครอบคลุมการวิเคราะห์พื้นฐานสำหรับเนื้อสัตว์เทียมจากพืชและนมจากพืช:

  • ขั้นตอนกระบวนการสำหรับทางเลือกเนื้อสัตว์และนม
  • วิธีการควบคุมคุณภาพ ได้แก่ การสกัดไขมัน เจลดาห์ล และ NIR
  • พารามิเตอร์ที่สำคัญและอิทธิพลต่อข้อมูลทางเทคนิค โภชนาการ และประสาทสัมผัส
  • การเปรียบเทียบวิธีการตรวจวิเคราะห์แบบต่างๆระหว่างวิธีการอ้างอิง (Reference methods) และ NIR
Address
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว.