[คู่มือฟรี] การตรวจวิเคราะห์หามลพิษจากสิ่งแวดล้อม

คอลเลกชันการบันทึกย่อทางวิทยาศาสตร์

ประโยชน์จากคอลเล็กชันบันทึกแบบย่อนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้เทคนิคต่างๆ, เช่นวิธีเจลดาห์ล, การ สกัดด้วยตัวทำละลายและแรงดัน, และการสกัดแบบ Soxhlet เพื่อวิเคราะห์:

Waste_water.tiff
  • อากาศ: สารประกอบไนโตรเจนในเถ้าลอย (fly ash); ไดออกซินจากตัวกรองอากาศ (air filters)
  • กากและตะกอน: โพลีคลอริเนตไบฟีนิลส์ (PCB) และโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAH)
  • ของเสีย: โพลีคลอริเนตไบฟีนิล (PCB), พทาเลทและปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (TPH)
  • น้ำเสีย: น้ำมันและไขมัน รวมเจลดาห์ลไนโตรเจน (TKN)

เข้าถึงกระบวนการพารามิเตอร์และผลลัพธ์จากการทดลองจากการทดลองด้วยตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อมจริง

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว.