BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close
NIR-Online sensor

Việc giám sát chặt chẽ những thông số chính như độ ẩm, chất béo, protein rất quan trọng để điều chỉnh sự chệnh lệch xảy ra trong bất kỳ quá trình sản xuất nào. Máy phân tích NIR-Online® của BUCHI cung cấp các phép đo chính xác một cách liên tục trong vòng vài giây để đảm bảo hiệu quả sản xuất tối đa.

Interface I-300

Giao diện I-300 là bộ phận điều khiển trung tâm cho tất cả thông số quy trình của hệ thống Rotavapor® R-300. Các thông số này bao gồm: tốc độ quay, nhiệt độ (giai nhiệt, làm mát, hóa hơi) và áp suất. Các chế độ hoạt động riêng biệt (ví dụ: chưng cất tự động, chưng cất thủ công, làm khô, v.v…) làm tăng hiệu quả và sự tiện lợi của quá trình cô quay.

NIR-Online Multipoint System

Giải pháp NIR-Online của BUCHI có khả năng giám sát liên tục những thông số chính như độ ẩm, protein, chất béo, tro, tinh bột, chất xơ hoặc dầu thừa ở tất cả các bước xử lý. Đầu đa điểm cải tiến sẽ cung cấp giải pháp hiệu quả nhất để giám sát các điểm kiểm soát liên quan, ví dụ: ngành công xay xát hạt hoặc hạt dầu cũng như sản xuất lương thực và thức ăn chăn nuôi.

Contact

contact@buchi.com

+63 734 99 99