BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Ultrasonic Package

Tối đa kích thước hạt

Mini Spray Dryer B-290 Ultrasonic Package

Tạo ra các hạt lớn hơn trong quá trình sấy phun quy mô phòng thí nghiệm. Ultrasonic Package cho phép xử lý sản phẩm của bạn dễ dàng hơn và tăng độ linh động của nó.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Cải thiện quá trình xử lý bột

 • Hạt lớn (10 – 60 μm)
 • Bột có độ linh động tốt hơn giúp cải thiện khả năng xử lý
 • Quy trình gia công dễ dàng do kích thước hạt gần với quy mô công nghiệp
 • Phân phối tốt hơn các vật liệu hoạt tính trong bột

Hiệu suất cao

 • Phân bố kích thước và hình dạng hạt hẹp
 • Tiết kiệm những vật liệu có giá trị (>5 ml) nhờ lượng mẫu nhỏ
 • Sản xuất bột có khả năng tái lặp
 • Hiệu suất cao (đến 70%)
 • Chỉ cần thời gian ngắn để tối ưu chế phẩm

Dễ vận hành 

 • Dễ nâng cấp máy sấy phun mini B-290
 • Xử lý trực quan
 • Thiết lập nhanh chóng và thời gian làm sạch ngắn
 • Có thể theo dõi quá trình nhờ lắp kính

Complete your portfolio