BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Giải pháp «Spray Drying Small» (200 nm – 5 μm)

Sấy phun trong phòng thí nghiệm dành cho các hạt và mẫu nhỏ

Nano Spray Dryer B-90

Bạn phải giải quyết các vấn đề về chi phí đắt đỏ cho nguyên liệu mẫu hoặc muốn thu được các hạt nhỏ nhất. Chúng tôi cung cấp giải pháp gồm ba công nghệ được cấp bằng sáng chế để hỗ trợ công việc nghiên cứu và cung cấp những khả năng mới.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Hiệu quả

 • Bảo quản những nguyên liệu mẫu có giá trị cao khi thao tác với lượng mẫu cực nhỏ (>150 mg or >2 ml)
 • Sản lượng thu được lớn nhờ thiết kế bảo vệ nguyên liệu mẫu (<90%)
 • Ứng dụng dễ thực hiện nhờ sự hỗ trợ từ cơ sở dữ liệu trực tuyến.

Linh hoạt

 • Có thể làm việc với những nguyên liệu mẫu cực đắt tiền
 • Dùng để sấy phun và tạo vi nang
 • Thiết kế đầu phun độc đáo cho phép sản xuất những hạt có kích thước nhỏ nhất (200 nm – 5 μm)
 • Sấy phun những mẫu gốc dung môi hữu cơ hoặc các mẫu chứa nước.

Tiện lợi

 • Dễ dàng thao tác với các thông số khác nhau
 • Phục hồi dữ liệu quá trình bằng phần mềm Nano Spray Dryer Record
 • Có thể điều khiển quy trình nhờ bộ dụng cụ thủy tinh
Phạm vi
Spray Drying service

Dịch vụ & Hỗ trợ

 • Free online application database
 • Customized application support
 • Useful tools for application development
 • Workshops training
 • Preventive maintenance
 • Minimize downtime thanks to our service hotline