BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Giải pháp «Spray Drying Medium» (2 – 25 μm)

Máy sấy phun trong phòng thí nghiệm có năng suất cao tối đa

Spray Drying solution medium

Bạn muốn nhận được lợi ích từ công nghệ sấy phun tiên tiến cho quy trình phát triển sản phẩm khắt khe của bạn. Chúng tôi cung cấp giải pháp hàng đầu trên thị trường với nhiều tính năng trong ứng dụng giúp tiết kiệm thời gian phát triển

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Linh hoạt

 • Sấy phun, làm lạnh phun và tạo vi nang với cùng một thiết bị.
 • Có thể xử lý các mẫu gốc dung môi hữu cơ khi kết hợp với Inert Loop B-295
 • Có thể kết hợp xử lý các mẫu gốc nước và dung môi hữu cơ bằng cách kết hợp cả Inert Loop B-295 và Máy hút ẩm B-296

Đơn giản

 • Truy cập miễn phí hơn 400 ứng dụng có thể tái lập trên cơ sở dữ liệu
 • Lượng mẫu nhỏ giúp dễ dàng tạo chế phẩm và tối ưu hóa thông số
 • Vận hành nhanh chóng và dễ dàng
 • Có thể đạt quy mô sản xuất khối lượng sản phẩm lớn

An toàn

 • Xử lý dung môi hữu cơ không bị nổ nhờ thiết bị an toàn
 • Bảo vệ người dùng bằng màn an toàn phiến mỏng
 • Xử lý an toàn các mẫu có tính axit hoặc tính kiềm

Ý kiến của khách hàng

“We have successfully developed our product for the above application using the BUCHI Mini Spray Dryer B-290, and now we are into the process of commercializing this product for the open market”

Dr. Nalini Vemuri, Vice President (R&D)
Lifecare Innovations Private Limited, India
Phạm vi
Spray Drying service

Dịch vụ & Hỗ trợ

 • Free online application database
 • Customized application support
 • Authorized IQ / OQ documentation
 • Useful tools for application development
 • Training workshops
 • Preventive maintenance
 • Minimize downtime thanks to our service hotline