BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Giải pháp «Spray Drying Large» (10 – 60 μm)

Sấy phun trong phòng thí nghiệm với cỡ hạt tối đa

Spray Drying solution large

Bạn cần máy sấy phun trong phòng thí nghiệm có khả năng sản xuất các hạt với kích cỡ rất lớn và bột chảy tự do. Chúng tôi cung cấp giải pháp hàng đầu trên thị trường với máy sấy phun mini B-290 với chất lượng đã được khẳng định và đầu phun Ultrasonic mới.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Hoạt động

 • Thu được các hạt lớn trong phạm vi phòng thí nghiệm
 • Tăng khả năng chảy của bột tạo ra
 • Hình dạng hạt đồng nhất và phân bổ kích cỡ hẹp
 • Hoạt động với tốc độ chảy thấp và thể tích mẫu nhỏ

Linh hoạt

 • Một thiết bị dành cho các công nghệ ứng dụng khác nhau (sấy phun và tạo vi nang)
 • Có thể hoạt động với đầu phun ultrasonic
 • Truy cập miễn phí cơ sở dữ liệu ứng dụng với hơn 400 nghiên cứu

Dễ sử dụng

 • Dễ điều khiển và thao tác
 • Thời gian xử lý giảm và làm sạch nhanh
 • Có thể điều khiển quy trình nhờ bộ dụng cụ thủy tinh
 • Vận chuyển kết quả xuất sắc giúp tăng quy mô
Phạm vi
Spray Drying service

Dịch vụ & Hỗ trợ

 • Free online application database
 • Customized application support
 • Authorized IQ / OQ documentation
 • Useful tools for application development
 • Training workshops
 • Preventive maintenance
 • Minimize downtime thanks to our service hotline