BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Giải pháp «Prilling by Vibration Wet» (150 – 2000 μm)

Tạo hạt và viên nang từ nhiều loại nguyên liệu

Encapsulator B-395 Pro

Bạn mong muốn tạo vi nang cho nhiều loại nguyên liệu với thành phần nền là polyme. Chúng tôi cung cấp giải pháp sáng tạo sử dụng công nghệ rung lắc (tạo hạt) để tạo hạt và viên nang bằng máy tạo vi nang B-390 hoặc B-395 Pro ngay cả đối với nguyên liệu rất nhạy và đắt tiền.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

An toàn

 • Điều kiện ôn hòa cho phép sử dụng các nguyên liệu nhạy (ví dụ các tế bào động vật và vi sinh vật)
 • Các ứng dụng vô trùng với bình phản ứng của máy tạo vi nang B-395 Pro
 • Có tài liệu hướng dẫn dành cho GMP

Có thể điều khiển

 • Trực quan hóa quy trình sản xuất hạt/viên nang theo thời gian thực với đèn hoạt nghiệm tích hợp
 • Tạo hạt và viên nang có kiểm soát kích cỡ
 • Nhiều loại nguyên liệu vỏ polyme

Vận hành dễ dàng

 • Thao tác trực quan các thông số quy trình khác nhau
 • Làm sạch và thiết lập nhanh nhờ thiết kế thân thiện
 • Giảm thiểu thời gian dừng máy và thời gian bảo trì nhờ sự bền bỉ và mạnh mẽ của máy

Ý kiến của khách hàng

“The BUCHI Encapsulator B-395 Pro is the instrument of choice on the market for the sterile encapsulation of cells into polymeric beads and capsules, and is integretable into a GMP process.”

Prof. Bice Conti
Université de Pavia, Lab. Pharmaceutical Technology and Law (PT&L), Dept. Drug Sciences, Italie
Phạm vi
Encapsulator B-390 / B-395 service

Dịch vụ & Hỗ trợ

 • Customized application support
 • Tools for particle formation
 • Application database
 • Workshop training
 • Documentation for GMP
 • Minimize downtimes thanks to our service hotline
 • Preventive maintenance IQ/OQ