BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Giải pháp «Prilling by Vibration Dry» (100 – 1000 μm)

Tạo hạt và viên nang với quy trình sấy khô nâng cao

Encapsulator B-390

Bạn mong muốn tạo vi nang cho nhiều loại nguyên liệu với thành phần nền là sáp hoặc polyme khô. Chúng tôi cung cấp giải pháp lý tưởng kết hợp với máy tạo vi nang B-390 hoặc máy tạo vi nang B-395 Pro và hệ thống Rotavapor® R-300 hoặc Lyovapor™.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Hiệu quả

 • Tạo hạt và viên nang có kiểm soát kích cỡ
 • Sấy khô hạt ngay sau quy trình tạo hạt
 • Làm sạch và thiết lập nhanh nhờ thiết kế thân thiện
 • Có thể dễ dàng tăng quy mô với hệ thống đa đầu phun từ quy mô thí điểm đến quy mô công nghiệp

Linh hoạt

 • Nhiều ứng dụng liên quan đến kiểm soát sự giải phóng và dẫn truyền sản phẩm
 • Có thể được sử dụng cho nhiều loại nguyên liệu vỏ sáp và polyme nhờ sự điều khiển nhiệt độ
 • Sản xuất các vi hạt và viên nang dạng vỏ-lõi trong quy trình chỉ gồm một bước

Thân thiện với người dùng

 • Thao tác nhanh và trực quan các thông số quy trình khác nhau
 • Trực quan hóa quy trình sản xuất hạt/viên nang theo thời gian thực với đèn hoạt nghiệm tích hợp
 • Giảm thiểu thời gian dừng máy và thời gian bảo trì nhờ sự bền bỉ và mạnh mẽ của máy
Phạm vi
Spray Drying service

Dịch vụ & Hỗ trợ

 • Customized application support
 • Tools for particle formation
 • Application database
 • Workshops training
 • Minimize downtimes thanks to our service hotline
 • Preventive maintenance IQ/OQ