BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Máy tạo vi nang B-395 Pro

Ứng dụng tạo vi hạt và viên nang vô trùng

Encapsulator B-395 Pro

Một sản phẩm chất lượng ứng dụng tạo các vi nang vô trùng của tế bào, thành phần hoạt tính và thành phần sinh học trong các nghiên cứu và phát triển cho quy mô phòng thí nghiệm. Công nghệ tiên tiến cho phép sản xuất các hạt dùng trong công nghệ sinh học, lĩnh vực y tế và các lĩnh vực khác đòi hỏi điều kiện vô trùng.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Vô trùng

  • Vi nang vô trùng của các tế bào, vi sinh vật và các thành phần hoạt tính
  • Vô trùng từ những bước đầu, bước đưa chất lỏng và sản phẩm vào hoặc ra khỏi bình ngưng
  • Khả năng tích hợp trong một quá trình sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP

Đáng tin cậy

  • Quá trình tạo vi nang hiệu quả, có khả năng tái lặp dưới điều kiện ít tác động quá trình
  • Sự phân bố kích thước cỡ hạt chặt chẽ
  • Sản lượng và năng suất tạo vi nang cao

Thân thiện với người dùng

  • Vận hành trực quan và dễ bảo trì
  • Tối ưu hóa quy trình dễ dàng và nhanh chóng nhờ trực quan hóa quá trình tạo giọt
  • Cơ sở dữ liệu ứng dụng và hỗ trợ ứng dụng BUCHI sẽ giúp bạn có thể làm việc tốt nhất với máy tạo vi nang B-395 Pro
Features
Syringe pump

Bơm tiêm

Bơm tiêm dễ dàng hiệu chuẩn cho lượng mẫu nhỏ ít gây hao tổn bằng cách sử dụng tiêm vô trùng với nhiều thể tích khác nhau.

Material certificates

Chứng nhận vật liệu

Bình phản ứng dùng trong thiết bị tạo vi nang B-395 Pro được làm bằng vật liệu có chứng nhận theo tiêu chuẩn GMP.

Concentric nozzle system

Hệ thống đầu phun đồng tâm

Hệ thống đầu phun đồng tâm để tạo dạng vỏ-lõi (đường kính 200 – 2000 µm).

Air dripping nozzle

Đầu phun khí nhỏ giọt

Hệ thống đầu phun với sự phân tán không khí và hạn chế tối thiểu không gian không cần thiết, có thể điều chỉnh cho việc tạo vi nang ít cần can thiệp cho các khối tế bào.

Ý kiến của khách hàng

“The BUCHI Encapsulator B-395 Pro is the instrument of choice on the market for the sterile encapsulation of cells into polymeric beads and capsules, and is integretable into a GMP process.”

Prof. Bice Conti
Université de Pavia, Lab. Pharmaceutical Technology and Law (PT&L), Dept. Drug Sciences, Italie