BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

UV-Vis Detector C-640

Theo dõi nhanh các hợp chất

Detector C-640

Với khả năng giám sát cùng lúc 4 bước sóng khác nhau từ UV đến các tia sáng nhìn thấy, Detector C-640 giúp bạn phát hiện và phân tách các hợp chất sử dụng hệ thống sắc ký cột nhanh Sepacore®.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Mạnh mẽ

  • Phát hiện hầu hết các hợp chất trong khoảng bước sóng 200 - 840 nm
  • Tiết kiệm thời gian nhờ giám sát cùng lúc 4 bước sóng
  • Định vị hợp chất của bạn bất cứ lúc nào bằng việc quét UV-Vis (sử dụng phần mềm SepacoreControl)

Linh hoạt

  • Điều chỉnh độ dài đường dẫn tùy theo lượng mẫu
  • Thiết kế dành cho: HPLC phân tích, HPLC điều chế và sắc ký cột nhanh

Có khả năng tích hợp

  • Tích hợp dễ dàng với bất kỳ cấu hình hệ thống nào
  • Thiết bị rất nhỏ gọn
  • Độc lập hoặc điều khiển bằng máy tính

Complete your portfolio