BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Giải pháp «Preparative Chromatography Versatile»

Hệ thống sắc ký cột nhanh dạng mô-đun linh hoạt và mạnh mẽ

SepacoreX50_01

Bạn có các mẫu phức tạp như chiết xuất các hợp chất tự nhiên để tinh chế và cần phải mở rộng quy trình tinh chế để giải quyết số lượng nạp mẫu lớn. Hệ thống sắc ký cột nhanh Sepacore® X50 cung cấp sự linh hoạt tối ưu để sử dụng các cột hiệu năng cao bất kể kích thước cột và vật liệu nhồi cột như thế nào.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Tinh chế nhanh hiệu năng cao

 • Tách hiệu năng cao tại nhiệt độ đến 50 bar (725 psi). Không có giới hạn trong việc lựa chọn cột cho chế độ tách pha thường hoặc chế độ tách pha đảo ngay cả khi sử dụng silic oxit có kích thước hạt nhỏ.
 • Tiết kiệm thời gian khi tối ưu hóa các điều kiện phát hiện với việc theo dõi đồng thời 4 bước sóng trong phạm vi UV-Vis.
 • Nhận diện các hợp chất rửa giải bằng việc quét tia cực tím UV trực tuyến.
 • Có thể thu thập hợp chất đơn nhờ vào việc theo dõi đa tín hiệu để phát hiện đỉnh và thu thập phân đoạn.

Linh hoạt

 • Mở rộng hệ thống dễ dàng với cấu hình dạng mô-đun: điều khiển thông qua màn hình cảm ứng tích hợp hoặc máy tính riêng.
 • Khả năng thêm một bộ phận thu phân đoạn bổ sung để mở rộng khả năng thu thập, phát hiện phổ biến ELS.
 • Sự tự do lựa chọn bình thu và mô hình phân đoạn phù hợp với yêu cầu ứng dụng thay đổi.

Có thể điều chỉnh quy mô

 • Tiêm mẫu có quy mô từ vài miligam đến 100 gram cột cartridge cột nhanh lên đến 800 g hoặc cột thủy tinh.
 • Hiệu năng ổn định khi tăng quy mô lên sử dụng tố c độ lưu lượ ng lên đến 250 mL/phút.
Phạm vi
Chromatography

Dịch vụ & Hỗ trợ

 • Reference applications
 • Laboratory chromatography guide
 • Customized application support
 • Practical workshops, trainings and seminars
 • Minimized downtime thanks to our service hotline