BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Sepacore® flash systems X10 / X50

Các giải pháp tinh chế mạnh mẽ và linh hoạt

Sepacore_X50_02

Hệ thống sắc ký cột nhanh Sepacore® X10 và X50 giả quyết hầu hết các yêu cầu tinh chế của các hợp chất hữu cơ. Cho dù một hỗn hợp tổng hợp thô hoặc một chiết xuất từ thực vật vẫn tinh chế được, hệ thống cung cấp một hiệu suất tối ưu và có khả năng mở rộng quy mô.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Linh hoạt

 • Phân tách hiệu quả cao ở áp suất cao lên đến 50 bar
 • Tiết kiệm thời gian nhờ giám sát cùng lúc 4 bước sóng
 • Giám sát đa điểm để phát hiện đỉnh và thu phân đoạn

Mạnh mẽ

 • Thích hợp cho tất cả các yêu cầu tinh chế cột nhanh
 • Mở rộng hệ thống dễ dàng với cấu hình mô-đun
 • Có nhiều lựa chọn cột cartridge cột nhanh và cột thủy tinh tương ứng
 • Phát hiện trên tất cả các phạm vi UV-Vis
 • ELSD tùy chọn

Có khả năng mở rộng

 • Tiêm mẫu có thể mở rộng từ vài miligam đến 100 gram
 • Tốc độ dòng chảy lên tới 250 mL / phút
 • Hiệu suất tinh chế quy mô trên các cột cartridge (lên đến 1600 g) hoặc các cột thủy tinh 

Complete your portfolio