BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Hệ thống tinh sạch dễ dàng Sepacore®

Bước đầu để kiểm soát sự phân tách

Sepacore® Easy Purification Systems

Bạn thường xuyên phải tinh sạch mẫu trong một cột thủy tinh mở và gặp phải độ phân giải hạn chế và thời gian phân tách dài. Bước đầu tiên hướng tới tự động hóa, chúng tôi cung cấp hai hệ thống nhỏ: hệ thống "tổng hợp nhanh" và hệ thống "tách chiết nhanh" cho phép bạn điều khiển tốc độ dòng và thành phần rửa giải.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Cải thiện sự phân tách

  • Tối ưu hiệu quả phân tách bằng cách sử dụng rửa giải gradient
  • Kiểm soát sự phân tách với việc theo dõi chính xác thành phần rửa giải
  • Tăng độ tinh khiết của các phân đoạn được thu

Tiết kiệm thời gian và chi phí

  • Hạn chế thời gian rửa giải bằng cách kiểm soát tốc độ dòng và thành phần dung môi
  • Thể tích phân đoạn nhỏ hơn cho tốc độ cô quay nhanh hơn
  • Giảm chi phí tinh sách nhờ tiêu thụ ít dung môi hơn
  • Chi phí đầu tư ban đầu hiệu quả với các khả năng nâng cấp

Tiện lợi và an toàn

  • Điều khiển trực quan các thông số bơm
  • Tối thiểu tiếp xúc với dung môi
Features
Functional principle pump module

Nguyên lý chức năng của hệ thống tinh sạch dễ dàng Sepacore®

Việc sử dụng hai mô-đun bơm cho phép hình thành một gradient nhị phân. Các dung môi đưa vào trong đầu bơm thông qua ống hút (đầu vào) (dung môi A và B). Ống PEP dẫn dung môi đến buồng trộn có cảm biến áp suất tích hợp và từ đó thông qua hệ thông phu vào cột thông qua ống áp lực (đầu ra). Quản lý bơm C-615 điều chỉnh tốc độ dòng chảy của các mô-đun bơm 1 và 2 và theo dõi áp suất hiện tại. Áp suất tối đa cho Mô-đun bơm C-601 là 10 bar (145 psi) và đối với Mô-đun bơm C-605 là 50 bar (725 psi). Ngoài ra, một loạt các chương trình và cài đặt cho phép lựa chọn tốc độ dòng chảy, áp suất, thời gian và độ dốc của dung môi.

Complete your portfolio