BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Bơm mô-đun C-601 / C-605

Cung cấp dung môi chính xác

Pump Module C-601 / C-605

Bơm mô-đun C-601 và C-605 là những thành phần chủ chốt của hệ thống sắc ký Sepacore® của BUCHI. Dù là ứng dụng ở chế độ gradient hay đẳng dòng, các mô-đun cung cấp một tốc độ dòng có khả năng tái lặp.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Phổ biến

  • Tự do lựa chọn dung môi nhờ vào vật liệu đầu bơm trơ
  • Tốc độ dòng đáng tin cậy lên đến 50 bar
  • Nhiều chế độ điều khiển theo ứng dụng

Nhỏ gọn và mạnh mẽ

  • Thiết diện nhỏ nhất nhưng tốc độ dòng lên đến 250 mL /phút
  • Thu hồi dung môi bằng cách sử dụng đầu bơm 3 piston
  • Thiết bị cầm tay cắm vào là chạy

Linh hoạt

  • Cấu hình được điều chỉnh theo nhu cầu và ngân sách của bạn
  • Dễ dàng nâng cấp: đẳng dòng đến gradient hoặc từ điều khiển thủ công đến điều khiển bằng máy tính
Features
Pump Module C-601 / C-605

Nguyên lý chức năng C-601 /C-605

Việc sử dụng hai mô-đun bơm cho phép hình thành một gradient nhị phân. Các dung môi đưa vào trong đầu bơm thông qua ống hút (đầu vào) (dung môi A và B). Ống PEP dẫn dung môi đến buồng trộn có cảm biến áp suất tích hợp và từ đó thông qua hệ thông phu vào cột thông qua ống áp lực (đầu ra). Quản lý bơm C-615 điều chỉnh tốc độ dòng chảy của các mô-đun bơm 1 và 2 và theo dõi áp suất hiện tại. Áp suất tối đa cho Mô-đun bơm C-601 là 10 bar (145 psi) và đối với Mô-đun bơm C-605 là 50 bar (725 psi). Ngoài ra, một loạt các chương trình và cài đặt cho phép lựa chọn tốc độ dòng chảy, áp suất, thời gian và độ dốc của dung môi.

Complete your portfolio