BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

GlasPure

Mở rộng quy mô tinh sạch

Glass columns

Khi phải mở rộng quá trình tinh sạch, GlasPure cho phép linh hoạt tối đa về quy mô cũng như yêu cầu phân tách. Cột thủy tinh được thiết kế cho lượng mẫu hơn 300 g và áp suất cao lên đến 50 bar (725 psi).

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Tính linh hoạt cao

  • Giới hạn kích thước rộng đối với dung tích Silica từ 9 g đến 3.7 kg
  • Tương thích với bộ dụng cụ chiết rót mẫu khô hoặc mẫu dung dịch huyền phù chuyên dụng
  • Phạm vi kích thước rộng (ID 15 - 100 mm và chiều dài 100 - 920 mm)

Giải pháp chuyên ngành

  • Cột thủy tinh kích thước lớn để tinh chế quy mô lớn (lên đến 370g mẫu)
  • Tinh sạch nhanh trên các cột làm việc ở áp suất lên tới 50 bar (725 psi)
  • Bảo vệ người dùng tối đa bởi các cột thủy tinh có phủ plastic

Complete your portfolio