BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Fraction Collector C-660

Thu từng giọt mẫu quý giá của bạn

Fraction Collector C-660

Thu chính xác các hợp chất được phân tách là mục tiêu cuối cùng của ứng dụng sắc ký điều chế. Fraction Collector C-660 thu toàn bộ mẫu của bạn theo chế độ thời gian, thể tích hoặc đỉnh trong bất kỳ loại ống hoặc bình thu nào.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Đáng tin cậy

 • Truy xuất bất kỳ phân đoạn nào theo định dạng được yêu cầu
 • Thuật toán phát hiện đỉnh đã được chứng minh
 • Khả năng thu nhận lớn cho thời gian vận hành dài và tốc độ dòng chảy cao
 • Thu nhận hợp chất chính xác với thời gian chờ có thể lập trình
 • Vận hành an toàn với cảm biến mức chất thải tùy chọn

Thông minh

 • Lựa chọn chế độ thu tùy thuộc vào thời gian, thể tích hoặc đỉnh
 • Sử dụng đến 8 tín hiệu đầu dò
 • Độ tinh khiết tối đa của phân đoạn thu được với việc phân tách trước và sau đỉnh
 • Điều khiển thủ công hoặc bằng máy tính

Có thể thích ứng

 • Chức năng hướng dẫn đối với giá đựng chuyên biệt (dùng thường xuyên hoặc không thường xuyên)
 • Chiều cao có thể điều chỉnh để tích hợp tối ưu trong quy trình của bạn
 • 4 lựa chọn mẫu thu nhận
 • Giao diện người dùng đa ngôn ngữ

Complete your portfolio