BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

FlashPure

Dành cho các loại ứng dụng nhanh

cartridges

Các cột cartridge FlashPure được cung cấp nhiều loại kích cỡ hạt và hình dạng khác nhau cho pha tĩnh khác nhau. Điều này cho phép người dùng chọn cột cartridge nhanh phù hợp nhất với nhu cầu tinh sạch của mình.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Độ linh hoạt cao

  • Kích thước khác nhau có thể sử dụng từ miligam đến gram
  • Phạm vi rộng của các pha thường và đảo khác nhau
  • Các hạt nhỏ & hình cầu để phân tách nhanh và tải trọng cao

Tiện lợi tối đa

  • Thẻ RFID để tự động chuyển các tham số quan trọng cho việc vận hành trên hệ thống sắc ký tinh sạch
  • Dễ dàng lựa chọn thông qua công cụ kỹ thuật số FlashPure Scout
  • Tương thích với phần mềm Pure Navigator (tối ưu hóa phương pháp nhanh bằng cách sử dụng TLC hoặc chạy thăm dò HPLC)

Complete your portfolio