BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

ELS Detector C-650

Tất cả hợp chất đều hiển thị

ELS Detector C-650

Đầu dò tán xạ ánh sáng (ELSD) phát hiện tất cả các hợp chất không bay hơi, bao gồm các hợp chất nhìn thấy được với các đầu dò khác. C-650 xử lý bất kỳ sự kết hợp giữa các pha động và gradient bắt buộc để phân tách nhanh và hiệu quả.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Phổ biến

 • Phát hiện tất cả các hợp chất bất kỳ tính chất quang phổ nào
 • Không bị ảnh hưởng bởi Gradient rửa giải
 • Phát hiện các chất phân tích bán bay hơi (semi-volatile) nhờ cô quay nhiệt độ thấp
 • Tăng cường tính linh hoạt để lựa chọn các dung môi rửa giải

Dễ sử dụng

 • Thông số cài đặt tiêu chuẩn phù hợp cho hầu hết các ứng dụng
 • Tối thiểu thời gian làm nóng
 • Sử dụng bất kỳ dung môi bay hơi nào
 • Dễ dàng ước tính khối lượng nhờ phát hiện nhạy 

Linh hoạt

 • Phạm vi tốc độ dòng cao (lên đến 250 mL/phút) bằng cách sử dụng bộ tách dòng được tối ưu
 • Các ứng dụng điều chế với một máy phun sương chuyên dụng 
 • Tối thiểu lượng mẫu bị mất trong quá trình phát hiện
Features
C-650_detection_principle_02

Nguyên lý hoạt động của C-650 ELS Detector

Đầu dò tán xạ ánh sáng C-650 phát hiện tất cả các hợp chất không bay hơi, trong khoảng nhìn thấy được đến UV. Có 3 bước khác nhau trong hoạt động của đầu dò: phun sương dung môi rửa giải, làm bay hơi các dung môi và phát hiện các hợp chất quan tâm bằng cách sử dụng một mô-đun phát hiện tán xạ ánh sáng. Thiết bị này có khả năng giám sát tốc độ dòng chảy từ 0.1 đến 5 mL/phút.

Complete your portfolio