BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Cartridger® C-670

Nhồi cột cartridge hiệu suất cao

Cartridger® C-670

Cartridger® C-670 đã được cấp bằng sáng chế cho phép nhồi cột cartridge hiệu suất cao đơn giản, nhanh chóng cho việc phân tách sắc ký nhanh đáng tin cậy. Cùng với việc hạn chế chi phí  đáng kể, thiết bị này cung cấp khả năng làm đầy cột bằng chất lượng silica tùy lựa chọn của bạn.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Độc đáo

  • Đạt mức độ phân tách tối ưu với các cột cartridge chất lượng cao
  • Ưu điểm từ quá trình nhồi cột độc đáo dựa trên sự hoát lỏng silica
  • Chuẩn bị cột cartridge riêng của bạn: chọn silica của bạn và chọn định dạng cột cartridge (4 đến 90 g)

Tiết kiệm chi phí

  • Tiết kiệm chi phí so với cột cartridge nhồi sẵn
  • Không cần lưu trữ cột
  • Hạn chế tiêu thụ dung môi so với cột thủy tinh mở

Nhanh chóng và an toàn

  • Nhồi cột chưa tới 1 phút
  • Sử dụng bất cứ vật liệu silica nào với kích thước hạt từ 30 đến 200 μm
  • Tối thiểu tiếp xúc với người dùng
Features
Funktional principle of the C-670_01

Nguyên lý chức năng của Cartridger® C-670

Quá trình nhồi cột gồm 2 bước. Trong bước đầu tiên, pha tĩnh được hóa lỏng bằng dòng khí hoặc khí nén. Do đó, gel silica được đồng nhất và ma sát giữa các hạt được giảm đi đáng kể. Trong bước thứ 2, cột cartridge được nhồi bằng cách sử dụng chân không và được niêm phong bằng 2 lớp thủy tinh lỗ xốp.

Product video

Complete your portfolio