BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Alltech® 3300 ELSD HP

Tính năng phát hiện độ nhạy cao cho HPLC phân tích

Alltech® 3300 ELSD

Chúng tôi chuyên thiết kế và sản xuất ELSD. Alltech® ELSD đơn giản hóa việc phân tích các hợp chất khó khăn như dược phẩm, tạp chất, axit béo, polymer và hơn thế nữa.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Dễ sử dụng

 • Giao diện dễ sử dụng
  • Sách hướng dẫn phương pháp thực hiện từng bước một, đơn giản thông qua thiết lập đầu dò
  • Cho phép chọn đến 7 ngôn ngữ trong giao diện người dùng
 • Dễ bảo trì
  • Các bộ phận cần vệ sinh hoặc dịch vụ đều có thể xem ở phía trước

Phổ biến

 • Cải thiện tính ổn định cơ bản và độ nhạy của khả năng phát hiện so với chỉ số khúc xạ (RI)
 • Sử dụng ELSD song song với UV/Vis và MS để có thông tin về cấu trúc và nồng độ tối đa
 • Biểu diễn chính xác hơn khối lượng mẫu so với UV/Vis

Độ nhạy

 • Ít ồn và tính ổn định cơ bản tuyệt vời
 • Giới hạn phát hiện nanogram thấp