Syncore® Polyvap

Hiệu quả tối đa khi làm việc với nhiều mẫu

Syncore® Polyvap

Syncore® Polyvap cho phép cô quay song song nhanh chóng đến 96 mẫu. Tiết kiệm thời gian và tăng hiệu suất bằng việc cô quay nhiều mẫu với thể tích từ 0.5 đến 500 mL.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Hiệu quả  

  • Năng suất mẫu cao nhất đến 96 mẫu nhờ "Công nghệ cô quay song song Vortex chân không" nhanh chóng
  • Thu thập trực tiếp các phân đoạn sắc ký nhanh 
  • Việc tách chiết pha rắn tích hợp (SPE) tiết kiệm thời gian và hạn chế khả năng nhiễm

Bền vững

  • Lượng chất thải thấp nhất nhờ tỷ lệ thu hồi dung môi gần 100%
  • Ngăn chặn sự sôi chậm phát triển trong quá trình bốc hơi do sự thay đổi quỹ đạo rung
  • Tiết kiệm chi phí và giảm thiểu chất thải nhờ không cần sử dụng nitrogen
  • Không có sự nhiễm chéo nhờ nắp chân không

Linh hoạt

  • Giá đỡ có thể thay đổi được để cô quay mẫu từ 0.5 đến 500 mL
  • Gradient chân không có thể điều chỉnh tối ưu đảm bảo tốc độ làm việc và sự linh hoạt tuyệt đối
  • Cô quay cả những dung môi có nhiệt độ sôi cao nhờ nắp được gia nhiệt và bộ phận đun sôi nhiệt độ cao

Complete your portfolio