Syncore® Analyst

Thực hiện cô đặc chất lượng cao, tiết kiệm

Syncore® Analyst

Syncore® Analyst cho phép cô đặc song song hiệu quả cao, dễ dàng và thân thiện với môi trường. Với thiết kế thông minh, sự nhiễm chéo được hạn chế và khả năng thu hồi là tối đa. Lợi ích từ hàng loạt các thiết kế điều chỉnh theo nhu cầu của bạn.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Hiệu quả

  • Cải thiện năng suất mẫu bằng việc có thể cô đặc  đến 12 mẫu thành một thể tích còn lại nhất định
  • Không cần sử dụng nitrogen để tiết kiệm chi phí vận hành
  • Tiết kiệm không gian quý giá trong phòng thí nghiệm
  • Tối ưu hóa quy trình nhờ kết hợp tách chiết pha rắn và cô đặc

Kết quả chất lượng cao

  • Loại bỏ nguy cơ nhiễm chéo nhờ thiết kế thông minh
  • Tách chiết pha rắn tích hợp (SPE) loại bỏ nguy cơ nhiễm mẫu
  • Tỷ lệ thu hồi cao nhờ quá trình xử lý mẫu trơn tru (tỷ lệ thu hồi dung môi lên đến 100%)

Tiết kiệm thời gian

  • Tiết kiệm thời gian nhờ công nghệ cô quay Vortex song song nhanh chóng, đã được công nhận
  • Tăng năng suất nhờ cô đặc song song lên đến 12 mẫu
  • Cô đặc đến một thể tích còn lại xác định cho phép thực hiện tự động

Complete your portfolio