BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Giải pháp «Parallel Evaporation Throughput»

Linh hoạt và cô quay đồng thời nhiều mẫu

Solution Parallel Evaporation Throughput Products

Khách hàng luôn tìm kiếm phương thức cô quay hiệu quả cao nhiều mẫu cùng lúc. Nhờ công nghệ tạo xoáy chân không và tính linh hoạt, giải pháp «Parallel Evaporation Throughput» giúp cải thiện đáng kể năng suất mẫu một cách nhẹ nhàng và tiết kiệm.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Năng suất cao

 • Tăng hiệu suất với việc cô đặc đến 96 mẫu cùng lúc
 • Cô quay nhanh các dung môi có điểm sôi cao (ví dụ H2O/DMF/DMSO) nhờ khả năng truyền nhiệt hiệu quả
 • Không nhiễm chéo do cơ chế hàn kín riêng

Linh hoạt

 • Linh hoạt ở mức cao nhất với khả năng xử lý các thể tích mẫu khác nhau (0,5 mL – 500 mL)
 • Tính linh hoạt được cải thiện với các giá chứa có thể thay đổi trong cùng một nơi làm việc
 • Không mất công sức nhiều khi sử dụng các giá chứa Syncore® trong bộ phận thu phân đoạn Sepacore®

Bền vững

 • Thân thiện với môi trường do tỷ lệ thu hồi dung môi cao
 • Không phát thải dung môi
 • Tiết kiệm năng lượng do cô quay đồng thời nhiều mẫu
 • Không tiêu thụ nước và xả thải khi sử dụng máy làm lạnh BUCHI thân thiện môi trường
Phạm vi
Solution Parallel Evaporation Throughput Services

Dịch vụ & Hỗ trợ

 • Customized application support
 • Application booklet
 • Workshops trainings
 • Minimize downtime thanks to our service hotline
 • Preventive maintenance
 • Authorized IQ, OQ documentation
 • Preventive maintenance including IQ/OQ