Giải pháp «Parallel Evaporation Pre-Analytical»

Cô đặc nhiều mẫu đến khi đạt thể tích còn lại được xác định trước

Solution Parallel Evaporation Pre Analytical Services

Khách hàng dự định cô đặc lượng mẫu lên đến 12 mẫu cùng một lúc đến khi đạt thể tích xác định. Giải pháp «Parallel Evaporation Pre-Analytical» tiết kiệm thời gian, ổn định và hiệu suất cao đảm bảo độ lặp lại tối đa và tỷ lệ thu hồi cao nhất.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Đáng tin cậy

 • Lượng thu hồi mẫu phân tích cao nhất nhờ mô-đun rửa ngược
 • Không mất các hợp chất bay hơi nhờ có ống phụ được làm mát
 • Không nhiễm chéo do cơ chế hàn kín riêng
 • Không nhiễm bẩn do được làm từ vật liệu trơ

Hiệu quả chi phí

 • Tăng sản lượng với việc cô đặc tới 12 mẫu đến khi đạt thể tích còn lại được xác định trước
 • Chi phí thực hiện thấp do không cần nitơ
 • Hiệu suất được cải thiện bằng cách kết hợp SPE (tách chiết pha rắn) với cô đặc

Bền vững

 • Thân thiện với môi trường do tỷ lệ thu hồi dung môi cao
 • Không phát thải dung môi
 • Không tiêu thụ nước và xả thải khi sử dụng máy làm lạnh BUCHI thân thiện môi trường
Phạm vi
Solution Parallel Evaporation Pre-Analytical Services

Dịch vụ & Hỗ trợ

 • Customized application support
 • Application booklet
 • Workshops trainings
 • Minimize downtime thanks to our service hotline
 • Preventive maintenance
 • Service & Documentation (IQ/OQ)
 • Authorized IQ, OQ documentation
 • Preventive maintenance including IQ/OQ