BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Giải pháp «Parallel Evaporation Essential»

Cô quay song song cho các nhu cầu cơ bản

Solution Parallel Evaporation Essential Products

Khách hàng luôn tìm kiếm phương thức xử lý hiệu quả nhiều mẫu cùng lúc. Giải pháp «Parallel Evaporation Essential» với thiết bị cô quay nhỏ gọn với công nghệ tạo xoáy xử lý 12 mẫu được thiết kế để tiết kiệm thời gian và cải thiện năng suất mẫu một cách nhẹ nhàng.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn
Linh hoạt
 • Tương thích với một loạt các loại ống đựng mẫu (ví dụ, các bình chứa, các ống đáy bằng và đáy tròn, các ống falcon)
 • Giá có thể thay đổi với 6 hoặc 12 vị trí phù hợp với các nhu cầu khác nhau
Hiệu quả
 • Tăng hiệu suất với việc cô quay nhiều mẫu cùng lúc
 • Chi phí thực hiện thấp do không cần nitơ
 • Mở rộng Rotavapor® với chi phí tiết kiệm
Dễ sử dụng
 • Không cần đào tạo nhiều do vận hành dễ dàng và đơn giản
 • Kiểm soát quy trình dễ dàng bằng bộ điều khiển chân không và thư viện dung môi tích hợp
 • Giám sát quy trình tối đa nhờ có thể nhìn rõ quy trình
Phạm vi
Solution Parallel Evaporation Essential Services

Dịch vụ & Hỗ trợ

 • Customized application support
 • Application booklet
 • Workshop trainings
 • Minimize downtime thanks to our service hotline
 • Preventive maintenance
 • Authorized IQ, OQ documentation
 • Preventive maintenance including IQ/OQ
Solution Parallel Evaporation Essential Products

Applied products