BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Multivapor™ P-6 / P-12

Cô quay hiệu quả khi có nhiều mẫu

Multivapor™ P-6/12

Giúp bạn đẩy nhanh tốc độ cô quay khi có nhiều mẫu. Với tính dễ sử dụng, thiết bị Multivapor™ được thiết kế cho hiệu quả tối đa.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Hiệu quả

  • Tăng hiệu suất nhờ khả năng thực hiện song song lên đến 12 mẫu
  • Sử dụng hiệu quả cho nhiều thể tích dung môi khác nhau và nhiều kích thước mẫu khác nhau
  • Sử dụng hiệu quả cho nhiều thể tích dung môi khác nhau và nhiều kích thước mẫu khác nhau

Dễ vận hành

  • Vận hành trực quan với những cài đặt thông số dễ điều chỉnh và lặp lại được.
  • Có thể quan sát được mẫu trong suốt quá trình cô quay
  • Xử lý mẫu dễ dàng với giá chuyển mẫu 

Mức độ tích hợp quy trình cao

  • Việc chuyển mẫu được tối ưu hóa từ thiết bị SpeedExtractor của BUCHI bằng cách sử dụng các bình ngưng giống nhau
  • Sử dụng các dụng cụ thủy tinh sẵn có của bạn với rất nhiều bộ chuyển đổi được cung cấp
  • Đáp ứng nhu cầu của bạn bằng việc thay thế linh hoạt giá đựng (6 hoặc 12 mẫu)

Ý kiến của khách hàng

“The Multivapor makes work faster and easier, and the active substances produced are purer. This is the key for cost-efficient analysis with a high quality level, performed in a short time.”

Dr. Andi Setiawan, Faculty of Mathematics & Natural Sciences
University of Lampung, Indonesia

Complete your portfolio