BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

«NIRSolutions™ Warehouse»

Giải pháp kiểm tra chất lượng nguyên liệu đáng tin cậy trong nhà kho

NIRFlex Warehouse use - raw material ID

Bạn cần kiểm tra hàng hóa đầu vào nhanh chóng và tiện lợi bởi đây là một yếu tố tiên quyết để đảm bảo chất lượng ưu việt của sản phẩm. Giải pháp «NIRSolutions™ Warehouse» với đầu dò sợi quang giúp phân tích chất lượng và định lượng đáng tin cậy và chính xác trực tiếp ngay trong kho.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Đáng tin cậy

 • Hoạt động liên tục thông qua đầu dò sợi quang tự động chuyển mạch bảo vệ đèn kép
 • Công nghệ FT-NIR phân cực nhanh và chính xác
 • Nhận dạng chính xác ngay cả với các chất tương tự về mặt hóa học

Nhanh chóng

 • Đo lường ngay mà không cần quy trình chuẩn bị và làm sạch mẫu
 • Phát triển nhanh các mô hình dự đoán hiệu quả với phần mềm chemometrics
 • Thời gian thực hiện ngắn nhờ các thư viện quang phổ có sẵn từ trước (ví dụ dược phẩm)

Đáp ứng tiêu chuẩn

 • Hoàn toàn đáp ứng các quy định về dược phẩm như các dược điển quốc tế, hướng dẫn GMP và US FDA 21 CFR Phần 11
 • Khả năng truy nguyên toàn bộ qua vòng đời sản phẩm của quy trình hiệu chuẩn và xác thực
 • Bảo mật dữ liệu bằng chữ ký điện tử
Phạm vi
NIRSolutions Service Support

Dịch vụ & Hỗ trợ

 • Basic operation and maintenance training 
 • Advanced calibration training
 • Comprehensive IQ/OQ documentation
 • Customized calibration support
 • Preventive maintenance including IQ/OQ
 • Minimize downtime with our service hotline