BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

«NIRSolutions™ On-line»

Đo lường trực tuyến trực tiếp các mẫu đang xử lý

On-line

Bạn cần kiểm soát quy trình chặt chẽ để giảm lãng phí và tối ưu hóa hoạt động sản xuất. Giải pháp «NIRSolutions™ On-line» giúp giám sát liên tục các thông số quan trọng và khả năng tối ưu hóa quy trình theo thời gian thực. 

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Hiệu quả

 • Hiệu chuẩn khởi động nhanh tiết kiệm thời gian 
 • Nội dung thông tin tối đa nhờ đo lường các thông số cùng lúc
 • Tự động sao chép dữ liệu vào MES

Năng suất

 • Tối ưu hóa quy trình theo thời gian thực bằng việc đo lường liên tục
 • Kiểm soát quy trình tự động bằng cách thu thập dữ liệu tự động

Đáng tin cậy

Hoạt động liên tục nhờ:
 • công nghệ giao thoa kế phân cực FT chống rung
 • tự động chuyển giữa hai đèn
 
Phạm vi
NIRSolutions Application Support

Dịch vụ & Hỗ trợ

 • Basic operation and maintenance training
 • Advanced calibration training
 • Comprehensive documentation
 • Customized calibration support
 • Preventive maintenance
 • Minimize downtime with our service hotline