BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

«NIRSolutions™ Laboratory»

Kết quả phân tích chính xác trong vài giây

NIRFlex Laboratory Solutions

Bạn cần thông tin nhanh và đáng tin cậy về mẫu để thực hiện những quyết định quan trọng. Cho dù bạn đang thực hiện phân tích cho mục đích nghiên cứu hoặc kiểm soát chất lượng, giải pháp «NIRSolutions™ Laboratory» với các thiết bị đo lường chuyên dụng cũng sẽ cung cấp các kết quả phân tích chính xác cho hàng loạt các loại mẫu khác nhau.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Chuyên dụng

 • Các thiết bị đo lường chuyên dụng được tối ưu hóa hoàn hảo để phân tích các mẫu như: chất rắn,  bột, viên nén, nguyên liệu hạt và chất lỏng

Nhanh chóng và an toàn

 • Có kết quả trong vài giây
 • Đồng thời thu được nhiều thông số
 • Không cần hóa chất hoặc dung môi và không phải chuẩn bị mẫu
 • Tự động sao chép dữ liệu vào LIMS

Chất lượng dữ liệu cao

 • Kết quả đúng và chính xác nhờ sự chính xác của bước sóng FT-NIR
 • Các mô hình dự đoán nhanh và hiệu quả nhờ phần mềm chemometrics
 • Chuyển giao hiệu chuẩn trực tiếp và dễ dàng trong hệ thống phân tích
Phạm vi
NIRFlex N-500 Preventive Maintenance Service Support

Dịch vụ & Hỗ trợ

 • Basic operation and maintenance training 
 • Advanced calibration training
 • Comprehensive IQ/OQ documentation
 • Customized calibration support
 • Preventive maintenance including IQ/OQ
 • Minimize downtime with our service hotline