BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Bạn đang ở đây

NIRCal

Công cụ hiệu quả để phát triển phương pháp NIR

NIRCal Screen One

NIRCal là một gói phần mềm chemometric để phát triển hiệu quả phương pháp NIR giúp cho dự đoán nhanh và chính xác kết quả NIR.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Điều chỉnh tùy theo nhu cầu của bạn

  • Đạt được hiệu chuẩn thích hợp nhất từ nhiều phương pháp chemometrics (PLS, PCR, MLR, SIMCA và phân tích cụm)
  • Việc xử lý trước thông tin quang phổ linh hoạt giúp mang lại các mô hình dự đoán tốt hơn
  • Cho phép tích hợp dữ liệu NIR hiện tại từ bất kỳ nhà cung cấp nào

Dễ dàng và hiệu quả

  • Thời gian phát triển phương pháp ngắn hơn nhờ tính năng “Calibration Wizard” tự động hóa đã được cấp bằng sáng chế
  • Tiết kiệm thời gian bằng cách tính toán nhanh các tập dữ liệu lớn
  • Cơ sở dữ liệu chung cho phép ứng dụng hiệu chuẩn phân cấp

Kết quả tin cậy

  • Hiểu rõ hơn nhờ dữ liệu được thể hiện bằng hình ảnh đồ họa tương tác
  • Kết quả dự đoán đáng tin cậy nhờ nhiều tiêu chí để phát hiện điểm nằm ngoài
  • Các công cụ xác nhận thông minh và các quy trình hiệu chuẩn chi tiết
Features
NIRCal Software Wizard Module

NIRCal Calibration wizard

"Calibration Wizard" đã được cấp bằng sáng chế để xây dựng phương pháp hiệu chuẩn dựa trên kiến thức tự động hóa. Cho phép phát triển nhanh, dễ dàng và xác nhận phương pháp hiệu chuẩn mà không cần phải có kiến thức chemometric. Calibration Wizard tự động tìm những thông số tối ưu cho phương pháp hiệu chuẩn của bạn từ hàng vạn những con số phù hợp. Chất lượng của Wizard calibrations cá nhân được xác định thông qua giá trị Q của NIRCal (giá trị chất lượng hiệu chuẩn).

NIRCal Quantiative Calibration

Phương pháp hiệu chuẩn định lượng NIRCal

Những phương pháp hiệu chuẩn định lượng đa biến: Phương pháp bình phương tối thiểu từng phần (Partial Least Square - PLS), Phương pháp hồi quy cấu tử chính (Principal component Regression - PCR) , và Phương pháp hồi quy tuyến tính đa biến (Multi-Linear Regression - MLR).

NIRCal chemometric Software Overview

Đánh giá mô hình NIRCal

Để đánh giá mô hình, bạn có thể đánh giá một bộ giá trị đánh giá riêng lẻ. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn Cross Validation. Các thông số thống kê khác nhau ((SEC, SEP, BIAS, PRESS, r2, ...) giúp bạn có thể kiểm tra hiệu chuẩn. Các kiểm tra thống kê như Durbin-Watson hoặc t-Test giúp bạn phân tích dữ liệu với độ tin cậy cao hơn. Kiểm tra Durbin-Watson kiểm tra các phương pháp định lượng cho sự tuyến tính. Kiểm định t-Test giúp kiểm tra sự tương đương của kết quả mẫu xác nhận với các giá trị tham chiếu.

NIRCal Identification Cluster Plot

Phương pháp hiệu chuẩn định tính NIRCal

Các phương pháp hiệu chuẩn định tính đa dạng (phân loại, xác định) như CLUSTER và SIMCA. Phân tích dữ liệu đa dạng với PCA.

NIRCal 3D Spectra Graphics

Đồ hoạ tương tác NIRCal

Trong NIRCal, hình ảnh đồ họa tương tác cao của dữ liệu quang phổ, tất cả các loại thông số và kết quả chemometric có thể được kết hợp trong các kiểu biểu đồ khác nhau: biểu đồ đường, biểu đồ tọa độ song song, biểu đồ phân tán trong không gian 1D, 2D, 3D, biểu đồ mặt trong không gian 2D và 3D.

NIRCal Pretreated Spectra 3D Plot

Xử lý trước dữ liệu NIRCal

Khả năng chọn đến 45 thuật toán tiền xử lý dữ liệu có thể sử dụng trong bất kỳ trình tự nào như chuẩn hóa, SNV, phát sinh (thứ nhất, thứ hai, thứ ba), loại bỏ sai số, biến đổi, MSC, lọc tuyến tính tùy chỉnh.

Complete your portfolio