BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Bạn đang ở đây

Melting Point M-560

Xác định dễ dàng và nhanh chóng

Melting Point M-560

Melting Point M-560 được thiết kế để xác định thủ công các điểm sôi và điểm nóng chảy. Khả năng quan sát dễ dàng trạng thái chuyển tiếp pha qua thấu kính phóng đại cùng với các quy trình hiệu chuẩn và kiểm tra trực quan đảm bảo các phép đo có độ chính xác cao.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Dễ dàng

  • Giao diện người dùng dễ sử dụng và đa ngôn ngư
  • Quan sát dễ dàng quy trình nóng chảy qua thấu kính phóng đại
  • Nhồi cột vật liệu dễ dàng và có thể lặp lại bằng thiết bị nạp mẫu BUCHI Sample Loader
  • Bảo quản tiện lợi các ống mao quản

Chính xác

  • Thiết lập và đo nhiệt độ với độ chính xác cao
  • Đảm bảo chính xác cho thiết bị bằng cách hiệu chuẩn theo hướng dẫn menu
  • Kiểm tra hiệu chuẩn dễ dàng bằng các hợp chất chuẩn đã được chứng nhận

Nhanh chóng

  • Rút ngắn các chu trình đo nhờ các bước gia nhiệt và làm mát nhanh chóng
  • Có thể ước tính nhanh ban đầu bằng cách sử dụng građien nhiệt độ lên đến 20°C/phút
  • Đo song song lên đến 3 mẫu
Features
Sample Determination

Xác định mẫu

3 mẫu khác nhau có thể được xác định cùng lúc. Người dùng quan sát mẫu trên bảng hiển thị thông qua lớp kính phóng đại 2,5 lần để xác định chính xác, phát hiện thời điểm bắt đầu và kết thúc quá trình nóng chảy và lưu các giá trị bằng cách nhấn nút. Thiết kế tối ưu tấm gia nhiệt giúp thời gian làm mát ngắn hơn, từ đó, cho năng suất trong một giờ cao hơn.

Heating Block

Tấm gia nhiệt

Thiết kế tối ưu tấm gia nhiệt cho phép làm mát nhanh hơn, từ đó, năng suất mẫu trong một giờ cao hơn.

Calibration

Hiệu chuẩn

Có hướng dẫn hiệu chuẩn đầy đủ và tiêu chuẩn hiệu chuẩn của BUCHI đảm bảo hiệu chuẩn chính xác.

M-569_sample_loader_02

Thiết bị tải mẫu M-569

Cho việc tải mẫu vào hệ thống mao dẫn máy nhiệt nóng chảy của BUCHI được hiệu quả và nhanh chóng.

Printer and keyboard

Máy in và bàn phím

Có thể tùy chọn máy in cho việc xuất tài liệu theo tiêu chuẩn GLP /GMP về kết quả hiệu chuẩn, xác định điểm nóng chảy và điểm sôi. Bàn phím tùy chọn có thể được sử dụng để nhập nhanh các thông số mẫu.