BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Giải pháp «Lò thủy tinh - Tất cả trong một»

Cô quay các mẫu nhỏ ở nhiệt độ cao

Solution Glass Oven All in One Systems

Bạn cần một giải pháp chưng cất, thăng hoa hoặc làm khô các mẫu nhỏ ở nhiệt độ cao. Giải pháp «Lò thủy tinh - Tất cả trong một» bao gồm rất nhiều ứng dụng khác nhau.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Đa năng

Một giải pháp cho nhiều ứng dụng với khối lượng nhỏ
 • Sấy khô ở nhiệt độ cao
 • Chưng cất
 • Thăng hoa

Hiệu quả

 • Có thể xử lý mẫu dễ dàng nhờ kiểm soát chân không
 • Ít tốn năng lượng do lượng mẫu nhỏ
 • Tiết kiệm không gian nhờ thiết kế nhỏ gọn, độc đáo

Dễ sử dụng

 • Tự hiển thị quá trình vận hành nhờ giao diện người dùng trực quan
 • Theo dõi quá trình sát sao nhất nhờ ống đun nóng bằng thủy tinh duy nhất
 • Xử lý dễ dàng và trực quan nhờ thiết kế tiện dụng
 
Phạm vi
Solution Glass Oven All in One Services

Dịch vụ & Hỗ trợ

 • Costumized application support
 • Workshop trainings
 • Service hotline
 • Preventive maintenance
 • Service and documentation (IQ/OQ)