BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Máy làm lạnh tuần hoàn khép kín F-305 / F-308 / F-314

Phương pháp làm lạnh hiệu quả

Recirculating Chiller F-305 / F-308 / F-314

Máy làm lạnh tuần hoàn khép kín F-305 / F-308 / F-314 được thiết kế đặc biệt để làm việc với những thiết bị phòng thí nghiệm như máy cô quay, những thiết bị cô quay song song, Kjeldahl và những sản phẩm chiết xuất. Bạn sử dụng dễ dàng nhờ cài đặt nhiệt độ tập trung thuận tiện, chế độ ECO tiết kiệm năng lượng, và tự động bật /tắt khi được sử dụng với hệ thống Rotavapor® R-300.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Hiệu quả

  • Chưng cất hiệu quả nhờ tích hợp hoàn toàn với hệ thống cô quay của BUCHI
  • Tiết kiệm thời gian nhờ khởi động ngay tức thì bởi khả năng điều chỉnh áp suất tự động và dễ dàng không cần chờ đến khi máy làm lạnh đạt được nhiệt độ yêu cầu.

Phù hợp tiêu chí sinh thái

  • Chế độ ECO: tiết kiệm năng lượng và hạn chế thất thoát nhiệt bằng cách chuyển sang chế độ chờ khi không sử dụng
  • Không tiêu thụ nước
  • Khả năng chưng cất tối đa, hạn chế phát thải dung môi nhờ tích hợp thông minh với toàn bộ thông số quy trình sử dụng giao diện I-300 /I-300 Pro

Có tính tương tác

  • Tích hợp đơn giản liền mạch vào:
    • Hệ thống Rotavapor® R-300 BUCHI tự động hoàn toàn bao gồm toàn bộ thông số quy trình
    • Tách chiết và giải pháp Kjeldahl BUCHI
Features

Save time with dynamic distillations

When the chiller is connected to the Interface I-300 / I-300 Pro, distillations can begin immediately, as the pressure setting is adjusted dynamically until the set temperature of the chiller is reached. Waiting intervals are eliminated to save valuable time.

Reduce the environmental footprint of the process

The chiller consists of a circuit system with a closed loop so that the same coolant is used all the time to eliminate waste, improve sustainability and increase cost-efficiency.

Gain lasting reproducibility even in hot summers

Maintaining the cooling liquid at a constant temperature, regardless of the season, brings more efficiency and reproducibility to the distillation process.

Khóa nhiệt độ

Khóa cài đặt nhiệt độ bằng cách ấn nút điều hướng để tránh những thay đổi không chủ ý.

Conserve water and energy

In combination with the ECO mode of the Interface, you can save energy and conserve water by sending the chiller into stand-by mode if no distillation is taking place after a pre-defined time interval passes.

Điều hướng

Dễ dàng cài đặt nhiệt độ làm mát trực tiếp trên máy làm lạnh hoặc trên giao diện I-300 /I-300 Pro trung tâm.

Additional features
Rotavapor R-300

Rotavapor® R-300 – Highest degree of flexibility and convenience

The R-300 is a modular system that offers a more flexible distillation performance. An unrivaled number of instrument parts, including condensers, heating baths and glassware, help create a system tailored to individual needs.

Rotavapor® R-300

i300 i300 pro interfaces Rotavapor

Interface I-300 / I-300 Pro – Smart system control for more precision in less time

All parameters of the Rotavapor® System can be automatically controlled using the interface to improve precision and enable unattended system operation. Off-site monitoring optimizes the time-efficiency of the process.

Interface I-300

Interface I-300 Pro

Vacuum Pump V-300 / V-600

Vacuum Pump V-300 / V-600 – Reliable pressure control for consistent distillations

The eco-friendly vacuum pump regulates pressure via speed control for more consistent distillations. The silent pump comes in two sizes and enables distillations of high and low boiling solvents for a more flexible process.

Vacuum Pump V-300 / V-600

Complete your portfolio