BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Giao diện I-300 Pro

Điều khiển, ghi dữ liệu, lập biểu đồ qua màn hình cảm ứng trung tâm

Giao diện I-300 Pro cung cấp một màn hình cảm ứng 7" để điều khiển và theo dõi toàn bộ thông số quá trình trong giây lát. Các chế độ vận hành tinh vi, khả năng ghi dữ liệu và lập biểu đồ làm tăng hiệu quả và sự dễ dàng trong quá trình cô quay.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Hiệu quả

 • Vận hành được hướng dẫn theo những phương pháp được lập trình bao gồm thông báo trên thiết bị di động khi cần tương tác thủ công
 • Các chế độ khác cho phép vận hành tự động:
  • Chưng cất tự động với cảm biến CloudDest
  • Bộ cảm biến bọt dành cho các mẫu tạo bọt
 • Quá trình được đồng bộ hóa hoàn hảo nhờ máy cô quay, bể gia nhiệt, bơm chân không có điều khiển tốc độ và máy làm lạnh tuần hoàn khép kín được điều khiển tập trung

Tiện lợi

 • Tích hợp đơn giản với hệ thống Rotavapor® R-300 bất cứ lúc nào
 • Điều khiển trên màn hình cảm ứng trung tâm và điều chỉnh các thông số toàn bộ quy trình trong giây lát như tốc độ quay, nhiệt độ gia nhiệt, làm mát, hóa hơi và áp suất
 • Theo dõi từ xa trên thiết bị di động: những thông báo, theo dõi trực tiếp và lập biểu đồ
 • Có thể truy xuất dữ liệu nhờ ghi lại dữ liệu toàn bộ các thông số quy trình và không cần phần mềm bổ sung

Linh hoạt

 • Giao diện linh hoạt cho phép cài đặt và vận hành thuận lợi từ nhiều vị trí: 
  • Rotavapor® handle
  • Bơm chân không
  • Tủ hút khí độc hoặc thành bàn thí nghiệm
 • Hoạt động độc lập để điều khiển cục bộ hệ thống chân không
Features

Detect foamy samples

Prevention of over-foaming makes unattended distillation possible, saving time and increasing reproducibility.

Save time with mobile process monitoring

The BUCHI Monitor App for PCs and mobile devices offer live views and graphical displays of process parameters, as well as push notifications when an action is required, to drastically reduce the hands-on time at the instrument and free valuable time for other tasks.

Set-up your own SOP parameters

With I-300 Pro, users can program their own method with all relevant parameters and then monitor the performance with live data charting for the most personalized and error-free experience possible.

Conveniently collect and transfer data

I-300 Pro can store all method parameters for full process traceability and simplified downstream data analysis.

Warned on time in case of unusual events

Both I-300 and I-300 Pro offer an integrated leak test to check the tightness of the system and alert the user if maintenance is needed. Early detection of malfunctions saves resources, time and protects the sample.

Additional features
Rotavapor R-300

Rotavapor® R-300 – Highest degree of flexibility and convenience

The R-300 is a modular system that offers a more flexible distillation performance. An unrivaled number of instrument parts, including condensers, heating baths and glassware, help create a system tailored to individual needs.

Rotavapor® R-300

Vacuum Pump V-300 / V-600

Vacuum Pump V-300 / V-600 – Reliable pressure control for consistent distillations

The eco-friendly vacuum pump regulates pressure via speed control for more consistent distillations. The silent pump comes in two sizes and enables distillations of high and low boiling solvents for a more flexible process.

Vacuum Pump V-300 / V-600

Recirculating Chiller F-305 / F-308 / F-314 – High cooling efficiency with low environmental costs

The chiller reduces water and energy waste, while still offering precise temperature control. Together with the interface, the chiller enables dynamic distillations with immediate process start for substantial time savings.

Recirculating Chiller F-305 / F-308 / F-314

Complete your portfolio