BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Giao diện I-300

Điều khiển tập trung toàn bộ thông số quá trình

Interface I-300

Giao diện I-300 là bộ phận điều khiển trung tâm cho tất cả thông số quy trình của hệ thống Rotavapor® R-300. Các thông số này bao gồm: tốc độ quay, nhiệt độ (giai nhiệt, làm mát, hóa hơi) và áp suất. Các chế độ hoạt động riêng biệt (ví dụ: chưng cất tự động, chưng cất thủ công, làm khô, v.v…) làm tăng hiệu quả và sự tiện lợi của quá trình cô quay.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Tiện lợi

 • Tích hợp đơn giản với hệ thống Rotavapor® R-300 bất cứ lúc nào
 • Điều khiển tập trung toàn bộ thông số quy trình như tốc độ quay, nhiệt độ (giai nhiệt, làm mát, hóa hơi) và áp suất. 
 • Theo dõi từ xa trên điện thoại thông minh: những thông báo và theo dõi trực tiếp

Linh hoạt

 • Giao diện linh hoạt cho phép cài đặt và vận hành thuận lợi từ nhiều vị trí: 
  • Rotavapor® handle
  • Bơm chân không
  • Tủ hút khí độc hoặc thành bàn thí nghiệm
 • Hoạt động độc lập để điều khiển cục bộ hệ thống chân không

Hiệu quả

 • Quá trình được đồng bộ hóa hoàn hảo nhờ máy cô quay, bể gia nhiệt, bơm chân không có điều khiển tốc độ và máy làm lạnh tuần hoàn khép kín được điều khiển tập trung
 • Vận hành tự động (tùy chọn):
  • Chưng cất tự động với cảm biến AutoDest
  • Bộ cảm biến bọt dành cho các mẫu tạo bọt
Features
feature intuitive navigation r-300

Điều hướng trực quan

Núm điều hướng tiện lợi và dễ sử dụng, 4 chức năng này quan trọng giúp tiếp cận nhanh chóng và dừng toàn bộ.

11595134_I-300_PB_A4_en_Dynamic-distillation

Chưng cất tự động

Quá trình chưng cất được bắt đầu trực tiếp sau khi chọn dung môi từ thư viện. Một khi máy làm mát và bể gia nhiệt đạt được nhiệt độ yêu cầu, bơm sẽ tự động điều chỉnh.

Mục yêu thích

Những dung môi được ưu chuộng, kiểm tra rò rỉ và các chức năng khác có thể được lưu vào mục yêu thích để có thể truy cập nhanh.

11595134_I-300_PB_A4_en_A_drying_mode

Chế độ làm khô

Chế độ làm khô luân chuyển tốc độ hướng quay trong khoảng thời gian do người dùng thiết kế để gia tăng quá trình làm khô nhanh hơn.

Kiểm tra rò rỉ

Tích hợp kiểm tra độ kín của hệ thống và hiển thị kết quả.

Complete your portfolio