BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Giao diện I-300

Điều khiển tập trung toàn bộ thông số quá trình

Giao diện I-300 là bộ phận điều khiển trung tâm cho tất cả thông số quy trình của hệ thống Rotavapor® R-300. Các thông số này bao gồm: tốc độ quay, nhiệt độ (giai nhiệt, làm mát, hóa hơi) và áp suất. Các chế độ hoạt động riêng biệt (ví dụ: chưng cất tự động, chưng cất thủ công, làm khô, v.v…) làm tăng hiệu quả và sự tiện lợi của quá trình cô quay.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Tiện lợi

 • Tích hợp đơn giản với hệ thống Rotavapor® R-300 bất cứ lúc nào
 • Điều khiển tập trung toàn bộ thông số quy trình như tốc độ quay, nhiệt độ (giai nhiệt, làm mát, hóa hơi) và áp suất. 
 • Theo dõi từ xa trên điện thoại thông minh: những thông báo và theo dõi trực tiếp

Linh hoạt

 • Giao diện linh hoạt cho phép cài đặt và vận hành thuận lợi từ nhiều vị trí: 
  • Rotavapor® handle
  • Bơm chân không
  • Tủ hút khí độc hoặc thành bàn thí nghiệm
 • Hoạt động độc lập để điều khiển cục bộ hệ thống chân không

Hiệu quả

 • Quá trình được đồng bộ hóa hoàn hảo nhờ máy cô quay, bể gia nhiệt, bơm chân không có điều khiển tốc độ và máy làm lạnh tuần hoàn khép kín được điều khiển tập trung
 • Vận hành tự động (tùy chọn):
  • Chưng cất tự động với cảm biến CloudDest
  • Bộ cảm biến bọt dành cho các mẫu tạo bọt
Features

Leave the distillation process unattended

Thanks to the state-of-the-art sensors, you can reduce instrument hands-on time to mere seconds.

 

 

Intuitive navigation

Convenient and user-friendly navigation knob, four function keys for quick access and overall stop.

Gain access to numerous operating modes

I-300 and I-300 Pro offer several different operating modes suited to a wide range of requirements ranging from sample drying to manual or unattended operation.

Benefit from more precise vacuum regulation

Both I-300 and I-300 Pro offer close monitoring and automatic control of the vacuum pump to avoid problems such as re-boiling, bumping, condenser overloading, and failed distillation starts.

Warned on time in case of unusual events

Both I-300 and I-300 Pro offer an integrated leak test to check the tightness of the system and alert the user if maintenance is needed. Early detection of malfunctions saves resources, time and protects the sample.

Dynamic distillation

The distillation process starts directly after choosing the solvent from the library. While chiller and bath reach their set temperature, the vacuum is dynamically adjusted.

Additional features
Rotavapor R-300

Rotavapor® R-300 – Highest degree of flexibility and convenience

The R-300 is a modular system that offers a more flexible distillation performance. An unrivaled number of instrument parts, including condensers, heating baths and glassware, help create a system tailored to individual needs.

Rotavapor® R-300

Vacuum Pump V-300 / V-600

Vacuum Pump V-300 / V-600 – Reliable pressure control for consistent distillations

The eco-friendly vacuum pump regulates pressure via speed control for more consistent distillations. The silent pump comes in two sizes and enables distillations of high and low boiling solvents for a more flexible process.

Vacuum Pump V-300 / V-600

Recirculating Chiller F-305 / F-308 / F-314 – High cooling efficiency with low environmental costs

The chiller reduces water and energy waste, while still offering precise temperature control. Together with the interface, the chiller enables dynamic distillations with immediate process start for substantial time savings.

Recirculating Chiller F-305 / F-308 / F-314

Complete your portfolio