BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Bạn đang ở đây

SpeedDigester K-439

Cuộc cách mạng trong phá mẫu

SpeedDigester K-439

Máy SpeedDigester K-439 cách mạng hóa quy trình phá mẫu bằng hồng ngoại. Thiết bị này tập hợp những ưu điểm của phá mẫu bằng hồng ngoại và phá mẫu dựa trên khối. Xác định nhanh nitơ bằng kỹ thuật phá mẫu Kjeldahl ở nhiệt độ kiểm soát có thể làm tăng năng suất mẫu. Bổ sung thêm chức năng thiết bị bất cứ khi nào nhu cần thay đổi.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Tốc độ và năng suất cao

 • Truyền nhiệt nhanh từ thiết bị nung hồng ngoại đến mẫu
 • Tiết kiệm nhiều thời gian nhờ gia nhiệt và làm mát nhanh chóng
 • Tăng năng suất mẫu nhờ thời gian xử lý ngắn
 • Phá mẫu tốc độ nhanh nhờ bổ sung H2O2 liên tục

Linh hoạt

 • Một thiết bị chuyên dụng cho cả phá mẫu theo phương pháp Kjedahl và phá mẫu hồi lưu
 • Tất cả các ống mẫu BUCHI được sử dụng (100 mL, 300 mL, 500 mL)
 • Các ống mẫu phù hợp tiêu chuẩn ISO 6060 cho COD và các kỹ thuật phá mẫu hồi lưu khác (ví dụ: cường thủy)
 • Mô-đun hút tùy chọn chuyên dụng cho các mẫu nước

Độ lặp lại tuyệt hảo

 • Kiểm soát nhiệt độ chuẩn xác theo chế độ được lập trình sẵn
 • Lưu đến 50 thông tin phương pháp khác nhau (thời gian /nhiệt độ)
 • Quy trình xử lý được thể hiện bằng đồ thị
 • Nhiệt độ đồng nhất nhờ tấm cách nhiệt cải tiến

Product video