BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Bạn đang ở đây

SpeedDigester K-425 / K-436

Máy phá mẫu hồng ngoại cơ bản

SpeedDigester

Máy SpeedDigester hồng ngoại thiết lập các tiêu chuẩn mới về tốc độ phá mẫu, sử dụng linh hoạt và có khả năng tái lặp kết quả. Làm tăng năng suất mẫu trong xác định nitơ bằng kỹ thuật phá mẫu Kjedahl và bổ sung chức năng thiết bị bất cứ khi nào nhu cầu thay đổi.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Tốc độ và năng suất cao

 • Truyền nhiệt nhanh từ thiết bị nung hồng ngoại đến mẫu
 • Tiết kiệm nhiều thời gian nhờ gia nhiệt và làm mát nhanh chóng
 • Tăng năng suất mẫu nhờ thời gian xử lý ngắn
 • Phá mẫu tốc độ nhanh nhờ bổ sung H2O2 liên tục

Linh hoạt

 • Một thiết bị chuyên dụng cho cả phá mẫu theo phương pháp Kjedahl và phá mẫu hồi lưu
 • Tất cả các ống mẫu BUCHI được sử dụng (100 mL, 300 mL, 500 mL)
 • Các ống mẫu phù hợp tiêu chuẩn ISO 6060 cho COD và các kỹ thuật phá mẫu hồi lưu khác (ví dụ: cường thủy)
 • Mô-đun hút tùy chọn chuyên dụng cho các mẫu nước

An toàn

 • Mô-đun hút được hàn kín giúp vận chuyển hiệu quả các khí độc
 • Trung hòa hiệu quả các khí bằng thiết bị lọc khí K-415
 • Vận hành an toàn và nâng cao tuổi thọ của tủ hút khí