BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Bạn đang ở đây

Giải pháp «Reflux Digestion»

Sử dụng trong quy trình xác định COD, kim loại nặng, hyđroxyprolin

K-439_lab

Bạn phải làm việc trong không gian chật hẹp của phòng thí nghiệm, đồng thời phải đối mặt với vấn đề mẫu luôn thay đổi và giải quyết các yêu cầu về mẫu phân tích cần cho quy trình phá mẫu hồi lưu. Chúng tôi cung cấp giải pháp "một cho tất cả" theo dạng mô-đun cho cả phương pháp Kjeldahl và phá mẫu hồi lưu, phù hợp với các công cụ phân tích bên ngoài đã có sẵn từ trước.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Phạm vi ứng dụng

 • Phá mẫu bằng cường thủy, HNO3 hoặc HCl trong môi trường hồi lưu (nước) cho quy trình phân tích kim loại nặng trong đất, rác thải điện tử, nước, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, hàng dệt may hoặc hyđroxyprolin trong thịt.
 • Xác định COD để đánh giá chất lượng nước, sử dụng các bình ngưng sử dụng không khí theo ISO 6060.
 • Phá mẫu hồng ngoại nhanh để xác định nitơ theo phương pháp Kjeldahl. Tùy chọn tăng tốc bằng cách bổ sung liên tục H2O2 sử dụng mô-đun hút chuyên dụng.

Nhanh và linh hoạt

 • Chuyển đổi nhanh chóng và dễ dàng giữa phương pháp Kjeldahl và kỹ thuật phá mẫu xác định kim loại vết, hyđroxyprolin hoặc COD mà không cần chuyển đổi phòng thí nghiệm.
 • Đáp ứng các nhu cầu luôn thay đổi với 20 phương pháp được lập trình sẵn dùng ngay cho các thành phần mẫu khác nhau và bộ nhớ chứa 30 phương pháp tùy chỉnh theo yêu cầu.
 • Thời gian phá mẫu theo phương pháp Kjeldahl cổ điển có thể được giảm xuống còn 30 phút.

Vận hành an toàn

 • Giữ môi trường phòng thí nghiệm không bị nhiễm hơi khói độc hại bằng hệ thống lọc khí bốn pha tối ưu. Vận hành an toàn bằng cường thủy.
 • Bổ sung H2O2 từ từ và có kiểm soát với sự trợ giúp của mô-đun hút H2O2 tùy chọn chuyên dụng.
 • Độ lặp lại tuyệt hảo nhờ tính đồng nhất nhiệt và giám sát quy trình vượt trội (RSD < 1%).
Phạm vi
Kjeldahl_application_support

Dịch vụ & Hỗ trợ

 • Comprehensive list of reference applications
 • Customized application support
 • Authorized IQ, OQ and PQ documentation
 • Useful tools for application development
 • Practical workshops, trainings and seminars
 • Preventive maintenance including IQ/OQ/PQ
 • Minimize downtime thanks to our service hotline