BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Bạn đang ở đây

Giải pháp «Kjeldahl Throughput»

Xác định nitơ với năng suất cao và tự động hóa hoàn toàn

K-449_K-375_throughput

Bạn phải xác định nitơ cho số lượng mẫu tăng cao chưa từng có theo phương pháp Kjeldahl, với chi phí gia tăng cho mỗi phân tích và yêu cầu cung cấp các tài liệu đầy đủ. Chúng tôi cung cấp một giải pháp phân tích đến 120 mẫu trong một ngày làm việc/người, với việc xử lý mẫu và dữ liệu được tự động hóa tối đa.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Nhiều mẫu hơn trong một ngày và vẫn linh hoạt

 • Đạt được năng suất mẫu cao chưa từng có, với số thiết bị tối thiểu nhờ quy trình phá mẫu được tăng tốc và sự đồng bộ hoàn hảo giữa KjelDigester K-449 và KjelSampler K-377.
 • Quy trình được tự động hóa hoàn toàn từ bước chuẩn bị mẫu đến bước chuẩn độ để vận hành tự động. Trao đổi dữ liệu trực tiếp với cân, thiết bị đọc mã vạch, máy in, LIMS và PC.
 • Xác định nhanh các mẫu ưu tiên bằng cách sử dụng ‘Biểu thị vị trí’ ngay cả khi đang sử dụng các chuỗi số phức. Có thể thực hiện từng thao tác thủ công trên mẫu vào thời điểm bất kỳ.

Đáp ứng tiêu chuẩn

 • Độ lặp lại tuyệt hảo với các quy trình có thể được lập trình toàn diện bao gồm chuẩn độ đo quang và đo điện thế tuân thủ theo các quy định AOAC, EPA, ISO, EC và DIN.
 • Các mức phân quyền truy cập khác nhau, lập báo cáo chi tiết và thao tác trên dữ liệu theo dõi theo các quy định GLP.

An toàn tuyệt đối

 • Vận hành an toàn và thân thiện với môi trường. Truyền hơi hiệu quả và tự động, trung hòa và làm mát hơi khói độc hại từ quy trình phá mẫu và vận chuyển mẫu tự động bằng KjelSampler K-377 đến KjelMaster K-375.
 • Bảo vệ nhân viên vận hành tối ưu. Quy trình tự động và được giám sát, hệ thống hàn kín và tấm chắn bảo vệ.

Ý kiến của khách hàng

“The KjelDigester helps us to get results faster and it is the ideal companion to our automated Kjeldahl system. The reliability of these instruments is essential for our service laboratory, thus we really appreciate the great support from the BUCHI service team.”

Mrs. Barbara Vogel, Nutrient Analysis, Laboratory Manager
UFAG Laboratorien AG, Switzerland
Phạm vi
K-375_lab

Dịch vụ & Hỗ trợ

 • Comprehensive list of reference applications
 • Customized application support
 • Authorized IQ, OQ and PQ documentation
 • Useful tools for application development
 • Practical workshops, trainings and seminars
 • Preventive maintenance including IQ/OQ/PQ
 • Minimize downtime thanks to our service hotline