BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Bạn đang ở đây

Giải pháp «Kjeldahl Basic»

Xác định nitơ với các yêu cầu cơ bản

Solution «Kjeldahl Basic»

Bạn tìm kiếm một sản phẩm tiết kiệm chi phí để xác định nitơ bazơ theo phương pháp Kjeldahl vận hành đơn giản. Chúng tôi cung cấp giải pháp cơ bản ít phải lập trình phức tạp hoặc chuẩn độ tự động nhưng với nhiều tùy chọn để có thể mở rộng phạm vi các ứng dụng.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Tiết kiệm chi phí

 • Giải pháp cơ bản cho các ứng dụng Kjeldahl cơ bản không cần nhiều tự động hóa và tài liệu.
 • Phá mẫu nhanh hơn tới hơn hai giờ: gia nhiệt và làm mát nhanh với quy trình phá mẫu bằng hồng ngoại và còn có thể tăng tốc bằng cách bổ sung liên tục H2O2..
 • Sử dụng đa mục đích linh hoạt cho quy trình phá mẫu hồi lưu ngay cả với nhiều kích cỡ ống mẫu khác nhau. Tùy chọn axit hóa tự động và chưng cất chậm bằng cách sử dụng thiết bị chưng cất K-355.

Dễ sử dụng

 • Vận hành đơn giản không cần lập trình.
 • Sử dụng nhanh chóng và dễ dàng với SpeedDigester K-425 cho quy trình phá mẫu hồi lưu hay phá mẫu H2O2.
 • Sử dụng linh hoạt với nhiều kích cỡ ống mẫu khác nhau.

An toàn và chắc chắn

 • Giữ môi trường phòng thí nghiệm không bị nhiễm hơi khói độc hại bằng thiết bị lọc khí K-415 (DuoScrub). Các khớp nối của ống chính xác BUCHI được hàn kín tối đa với các mô-đun hút được lắp chặt.
 • Độ lặp lại tuyệt hảo nhờ tính đồng nhất nhiệt và giám sát quy trình vượt trội (RSD < 1%).
 • Quy trình toàn diện và an toàn cho nhân viên vận hành với các bộ cảm biến để phát hiện ống, nước làm mát (thiết bị chưng cất K-355), cửa dịch vụ và bảo vệ.
Phạm vi
Kjeldahl_application_support

Dịch vụ & Hỗ trợ

 • Comprehensive list of reference applications
 • Customized application support
 • Authorized IQ, OQ and PQ documentation
 • Useful tools for application development
 • Practical workshops, trainings and seminars
 • Preventive maintenance including IQ/OQ/PQ
 • Minimize downtime thanks to our service hotline