BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Bạn đang ở đây

Giải pháp «Direct Distillation»

Chưng cất trực tiếp bán tự động các hợp chất dễ bay hơi

K-360_easy_handling

Bạn phải làm việc trong không gian chật hẹp của phòng thí nghiệm, đồng thời phải đối mặt với vấn đề mẫu luôn thay đổi và giải quyết các yêu cầu về mẫu phân tích khác nhau cần cho quy trình chưng cất hơi nước trực tiếp. Chúng tôi cung cấp giải pháp "một cho tất cả" theo dạng mô-đun cho các hợp chất dễ bay hơi khác nhau bằng quy trình vận hành bán tự động và kết nối trực tiếp với các thiết bị chuẩn độ bên ngoài.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Phạm vi ứng dụng

 • Các hợp chất dễ bay hơi như cồn, TVBN, axit dễ bay hơi hoặc phenol được tách một cách tốt nhất bằng chưng cất chậm trong điều kiện giảm năng lượng hơi nước.
 • Nitrat hoặc nitrit được khử tại chỗ một cách tiện lợi sử dụng các bước phản ứng tùy chọn có thể được lập trình.
 • Việc định lượng tự động các axit mạnh như axit phosphoric trực tiếp vào ống chưng cất cho phép chưng cất triệt để SO2 hoặc formalđehyt.

Tiện lợi và có thể tái lập

 • 50 phương pháp tùy chỉnh theo yêu cầu cho các thành phần mẫu khác nhau có các tính năng là điều chỉnh hơi nước, khử và định lượng các axit mạnh. Các Ghi chú ứng dụng sẵn dùng đã được chấp thuận của BUCHI đảm bảo có thể tái lập vận hành.
 • Giao tiếp với nhiều thiết bị chuẩn độ khác nhau giúp làm giảm thao tác thủ công, cho phép lập tài liệu và tích hợp LIMS.
 • Ngăn chặn sự phát tán ngay cả đối với các mẫu tạo bọt mạnh nhờ splash protector Devarda chuyên dụng.

An toàn và linh hoạt

 • Chuyển đổi nhanh chóng và dễ dàng giữa phương pháp Kjeldahl và phương pháp chưng cất trực tiếp mà không cần kết nối lại các bể hóa chất trong phòng thí nghiệm.
 • Không bổ sung hóa chất độc hại bằng tay. Điều khiển làm mát tự động.
Phạm vi
Kjeldahl_application_support

Dịch vụ & Hỗ trợ

 • Comprehensive list of reference applications
 • Customized application support
 • Authorized IQ, OQ and PQ documentation
 • Useful tools for application development
 • Practical workshops, trainings and seminars
 • Preventive maintenance including IQ/OQ/PQ
 • Minimize downtime thanks to our service hotline
K-360_lab