BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Bạn đang ở đây

KjelSampler K-376 / K-377

Năng suất cao nhất trong chưng cất hơi nước

KjelSampler K-377

Thiết bị KjelSampler K-376 hoặc K-377 kết hợp với thiết bị KjelMaster K-375 đáp ứng được hầu hết các đòi hỏi cao nhất của phương pháp xác định Kjeldahl. Hệ thống cung cấp khả năng tự động hóa và linh hoạt tối đa.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Hiệu quả

 • Vận hành tự động với 24 mẫu (K-376) hoặc 48 mẫu (K-377)
 • Đồng bộ hóa tất cả các bước của quy trình hoàn hảo, từ phá mẫy đến lấy mẫu tự động
 • Tự động hoàn toàn bởi thiết bị KjelMaster K-375
 • Làm việc liên tục bằng cách sử dụng hai khay đựng giá độc lập (K-377)

Linh hoạt

 • Hệ thống để bàn có kích thước nhỏ nhất
 • Có "express rack" đựng những mẫu có mức độ ưu tiên cao
 • Vận hành tự động hoặc thủ công bất cứ lúc nào
 • Tất cả các ống mẫu BUCHI được sử dụng (100 mL, 300 mL, 500 mL)

Tiện lợi và an toàn

 • Không cần làm sạch ống mẫu
 • Quy trình vệ sinh và tin cậy không cần vận chuyển thủy tinh
 • Không tiếp xúc với hóa chất nhờ xử lý thuốc thử tự động
 • Tải giá mẫu an toàn và thuận lợi mọi lúc
 • Tuổi thọ thủy tinh cao nhất nhờ thời gian tiếp xúc với hóa chất ngắn

Complete your portfolio