BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Bạn đang ở đây

KjelMaster K-375

Nhiều phương pháp sử dụng hoàn hảo để lựa chọn

KjelMaster K-375
KjelMaster K-375

Chúng tôi cung cấp giải pháp cho cả chuẩn độ đo quang và chuẩn độ đo điện thế. Thiết bị KjelMaster K-375 đáp ứng những yêu cầu cao nhất về khả năng ứng dụng, tự động hóa, quản lý tài khoản người dùng và quản lý dữ liệu tinh vi.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

An toàn tuyệt đối

 • Phép chuẩn độ (đo quang /đo điện thế) "cắm-và-đo" linh hoạt và đạt tiêu chuẩn
 • Vận hành an toàn, đảm bảo tính riêng tư của người dùng và vận hành thường xuyên luôn có hướng dẫn sử dụng
 • Cho phép các mức độ tiếp cận khác nhau theo các tiêu chuẩn GLP
 • Kết quả có khả năng tái lặp với chế độ chưng cất thông minh "IntelliDist"
 • Bảo mật dữ liệu được hỗ trợ bởi phần mềm thông minh

An toàn và tiện lợi

 • Vận hành trực quan thông qua màn hình màu cảm ứng đồ họa lớn (8.4")
 • Tích hợp LIMS đơn giản và có thể giám sát việc ghi dữ liệu
 • Vận hành thường xuyên không có sai sót nhờ phần mềm máy tính KjelLink tinh vi
 • Điều kiện làm việc ổn định và tối ưu nhờ hệ thống kiểm soát nước làm mát tự điều chỉnh

Đã được kiểm chứng

 • Trả kết quả trong thời gian ngắn nhất nhờ các bước xử lý được đồng bộ hóa
 • Có khả năng nâng cấp tại chỗ khi lượng mẫu lớn nhất nhờ kết nối với thiết bị KjelSampler
 • Quy trình làm việc tự động hoàn toàn đối với lượng mẫu cao
 • Trao đổi dữ liệu tự động với thiết bị bên ngoài được kết nối

Product video

KjelMaster K-375
Continuous processing
KjelMaster K-375
KjelMaster K-375